PoliticsTop

К̕əс мот̕аще пешдабьрьна боране нинə: Путин- дəрһəqа Qəрəбаг̕еда

“Пьрса wе борана щьдида Ур̕ьсете дьлqе бəрч̕ə̕в листийə, у кəс мот̕аще пешдабьрьна борана Qəрəбаг̕е нинə- нə əрмəнистан, нə Адрбещан, нə жи хазма бьнəлийе Qəрəбаг̕е”,- Путин готийə.

        Чаwа сəрк̕аре Ур̕ьсете дайə к̕ьвше, дора QЧ̕ пьрсгьреке п̕ьр̕һəжмар щьвйанə- дасəкьнандьна бьнхəлəqа, у синоре Əрмəнистане у Адрбешанева гьредайи. Бь фькра Путин- иһт̕имал нинə бь сəбьркьрьна бенавбьр̕и бьжин, wəки мьqабьлиһəвбуна сильһ̕буйи wе т̕əщшдидвə. А лəма ньһа али дора сəрр̕асткьрьне хəвате дькьн.

        “Мə к̕ома мəхсусə сеали ə̕фьрандийə у əме һ̕əму тьшти бькьн, wəки wи һ̕али сафикьн”,-”əwи сəрда зедəкьрийə. Дəрһəqа QЧ̕-да Ерем Һарут̕йунйане мəк̕т̕əвван пьрс В. Путинва һьнартийə.

        В. Путине сəдре Т̕У wəхта “П̕əвгьредана к̕əсə 2021” ə̕ламкьрийə, wəки кəс мот̕аще  пешдабьрьна борана Qəрəбаг̕е нинə. Р̕ебəре Т̕У пьрса Ерем Һарут̕йунйан, е кö Балашихайеда дьминə, шагьрте к̕ома 11-айə, wи щур̕əйи дайə, к̕а гəло Москва дькарə бьвə к̕əфила беqəзиабуна бьнəлийе QЧ̕?

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button