PoliticsTop

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Бь ньqаба ə̕длайиһ̕ьз т̕əмсилбуна ль щьвака орт̕əмьлəтийе

“Дəргə-диwане Адрбещане  дьдуминьн листька дöщур̕ə бьлизьн- бəр щьвака орт̕əмьлəтийе бь пешдаһатьна бь ньqаба ə̕длайиһ̕ьз, ле wəлетда бь  əрмəнинəфрəткьрьна бь qьнйаткьрьна щьвака арьзи. Һ̕əму тьшт wе əwqаси бь qəзийа у бь һ̕əйəщанбун нинбуйа, һ̕əркə əw т̕əмам ьса жи бь зедəбуна сильһ̕дарийе, т̕əшһиркьрьна qəwатейə ашкəла у бь т̕əр̕ьбандьне һəqе орт̕əмьлəтиейə һ̕ьшк нəһата һəвр̕екьрьне, чаwа мəсəлə- ньсбəти һесире əрмəни т̕əшкилкьрьна суде щəзаейə бь һ̕име qəлп у wəки дьн.

        Пəй шəр̕е Арсахейи дöдар̕а Адрбещан т̕əрəфе дасильһ̕кьрьна ордийе, зедəкьрьна р̕əqəма шəхст̕əшкиледа чапьк хəвате дькə. Зак̕ир Һ̕əсəнове wəзире Адрбещанейи ə̕скəрийе чəндəки пешда дабу к̕ьвше, wəки “бəрнə̕ме ордийа адрбещанийə т̕əзə гəрə һəвьн, пьрсгьрек у мəрəме т̕əзə гəрə бенə тер̕адитьне”, ангори к̕ижане орди ə̕мəле хwəйə qöльхкьрьне у шəр̕ванийе, һазьрийа шəр̕ванийе гəрə т̕əшкилкə

        Сəва Адрбешщане йа “пьрсгьрек у мəрəм” готи бь хəвтандьна qəwате у qəзийа qəwатейə мəщбуркьрьна Əрмəнистанейə ль дəствачуйине йəкалийə, дəстдьрежайа ньсбəти т̕омəрибуна т̕опраха Əрмəнистане у т̕əркдайина Арсахейə…”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button