PoliticsTop

Мьлəте кемжьмар- ЩМ-еда: пьрсгьреке wан шеwьрханеда е бьһистьненə?

Дəстура Əрмəнистане ə̕сəйи һазьрийа мьлəте кемжьмар əwлəдькə. Бь əнщаме ƏБМ-ейə хьлазийе ьди сафийə, к̕а чəнд мандате МК шеwьрхана  т̕əзəда wе һəвьн. Ьди сафийə, wəки ьж 4 мьлəте Əрмəнистанейə кемжьмарə һəрəмəзьн се wəк̕иле т̕əшкила qəлфа һ̕öкöмдариейə ШБ-еда һəвьн, ле йəк- эла мəхина, т̕əшкила т̕ьфаqа “Əрмəнистан”-ə р̕ькбəрда шеwьрханнеда wе т̕əмсилбуйивə.

“Т̕ö дəwлəтəкə пəйсоветиеда, əз  һаш пе т̕ьнəмə, wəки гəнди сəва мьлəте кемжьмар щийе тер̕адити һəваьн. Əва йа сьлавкьрьнейə, у əw Əрмəнистане дькə wəлате ч̕ə̕вдайине.

Р̕устам Бак̕ойане ьж депутате т̕əмсилкьрьна ьса жи эла эздийа һəвалк̕аре ур̕ьср̕а һ̕əмфькьрə.

“Мəqамəта qанундарийеда т̕əмсилбуна мьлəте кенмжьмарə ə̕сйəи зə̕ф фəрзə. Бь хəвата мəйə сале дəрбазбуйида кьри сафидьвə, к̕а əw чьqаси  һəqə”.

Бь фькра Алек̕сей Сандикове wəк̕иле эла ур̕ьса- шеwьрханеда бь депутатəки т̕əмсилбуна МК лап бəсə, wəки пьрсгьреке элейə һ̕əйəщанкьрьна wан у wəки бьгьһижнə сафикьрьна wан, лап бəсə.

“Депутате wəк̕иле конкрет МК нə əwqаси бь хəвата qанундарийе мьжулдьвə, һьлбəт, əw жи һəйə, чьqаси хəвата йəкбуйийə т̕əв  эле у  т̕əмамийа апарата диwани координасиа дькə”.

Ле Р̕устам Бак̕ойан дьфькьрə, wəки конкрет сəва эла эздийа мандатəк сəва хəвата т̕ам бəс нинə.

“Əз бьльндкьрьна шемика ə̕мре һ̕ал-зəwаще, у пешдəстийе qанундариейə к̕омкöжийа эздийайə сала 1914-а у эздийе Синщарева гьредайи һ̕əсавдькьм ьж пешдəстийе зə̕ф фəрəз. Əзе бь ван пешдəстийа пешда бем. Дəрһəqа wанда əз дькарьм дьһа дəрəнг хəвəрдм”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button