SocietyTop

Əрмəнистан у Белар̕усе т̕əвайи бь ə̕франдьна дəрмане мьqабьли Ковид-19 мьжулвьн

Əрмəнистан у Белар̕усе сале 2021-2023-а т̕əвайи т̕ьвдире ö̕лм- техникийе миасəркьн, нав wе һəжмаре wаре дохтьрийе, биологийайе, энергетикайеда, нав wе һəжмаре- т̕əвайи бь бещəркьрьна дəрмане мьqабьли коронавирусе wе мьжулвьн.

           Чаwа “Арменпрес” ə̕ламдькə, бь биранина “БЕЛТА”-е, дəрһəqа ве йəкеда р̕уньштьна əнщомана əрмəни-белар̕усийə ö̕лмтехникиейə т̕əвайида һатийə хəвəрдане,  сəрк̕ари ль к̕ижане кьрьнə Алек̕сандр Шумилине сəдре комитеа Белар̕усейə ö̕лм у технологиаейə диwани у Саргис һайосйане сəдре комитеа ЩƏ-ейə ö̕лм. Т̕ьвдир хəвтандьна технологийайе ск̕рининга  компйутерийе, моделкьрьна молекулийе у шьровəкьрьна биок̕имийайе сəва бещəркьрьна ду-дəрмане т̕əзəйə иһт̕ималə сəва qəнщкьрьна бəлqитка коронавирусийе wəрдьгрьн.

           “Бь йəккьрьна щəфе ö̕льмдаре мə- əм бещəркьрьне технологиейə бьльнд, ле ьса жи дəранина т̕əзə дькарьн дьһа лəз бьə̕фриньн”,- Шумилин бьнхəткьрийə.

           Алийа бəргəһа ö̕лм, технологийа у иновасион, ле ьса жи пьрса һəрдö wəлатада дəрбазкьрьна т̕əдбире ö̕лми ə̕нə̕нəкьрийə.

           Һəвк̕арийа Əрмəнистане у Белар̕усейə ö̕лмтехникийе ангори һəвр̕аqайилнə̕ма 31-е мəһа сала 2000-ейə чьриа пешьнə навбəра һ̕öкöмəте һəрдö дəwлəтада п̕əйдакьри пешда дьчə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button