SocietyTop

Əрмəнистанеда сиасийа шəр̕к̕арийа мьqабьли һ̕əмбəлqиткейə т̕əзə те бещəркьрьне

Штаме коронавирусейə т̕əзə щергə пьрсгьтрек пешда анинə: wəлате п̕ьр̕һəжмарда нəхwəши у мьрьна дəст ковид-19 ван һ̕əвтйе хьлазийе эп̕ещə зедəбунə, дəсти чь һьнə wəлата у шəһəре мəзьнда, нав wе һəжмаре ьса жи Москва п̕айт̕əхте Т̕У-еда синоркьрьне т̕əзə тенə хəвтандьне- сəва бəталкьрьна бəлабуна бəлqитке.

Һр̕ип̕симе Хачатрйана зарбежа wəзаəта саг̕лəмихwəйкьрьнейə чапгьрийе нав qьса т̕əв “Нйуз.ам Медлисине” да к̕ьвше, wəким Əрмəнристанеда ве гаве һ̕але һ̕əмбəлqитке мəһ̕кəмə, ле гəрə һ̕əму тьште иһт̕имал бькьн, wəки һ̕але wəлате дьнда теньвиси ьса жи шигöһези Əрмəнистане нəвə. А лəма, Тəме Əрмəнистане һəйə  wəргöһастьна сиасийа шəр̕к̕арийа мьqабьли коронавирусе миасəркə.

“Дьниаеда һ̕але һ̕əмбəлqитькева гьредайи бəрə-бəрə сəртдьвə, у əм нахwəзьн, wəки Əрмəнистан жи бəр ə̕йни пьрсгьрека бьсəкьнə”,- wəк̕ила WС гот.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button