EconomicsTop

Шеwра ЍА бəгəми дайə qолкьрьна һəвр̕аqайилнə̕ма дəрһəqа говəка т̕омəрийə авиасионə т̕əв Əрмəнистане

Шеwра ЍА иро т̕əв Украинайе, Əрмəнистане у Т̕унисе бəгəми дайə qолкьрьна һəвр̕аqайилнə̕ма дəрһəqа говəка авиасионə т̕омəрида, ле ьса жи һəвр̕аqайилнə̕ма дəрһəqа транспорта һəwейə т̕əв Qатаре- ə̕ламнə̕ма шеwра ЍА-еда к̕ьвшдьвə.

        Ч̕ə̕вньһер̕инə, wəки һəвр̕аqайилнə̕мə сука транспорта һəwе wе вəкьн- бь кьрьна пешданина мəщала ль хəрщк̕ара у оператора.

        Бь  əwлəкьрьна п̕əвгьредана дьһа к̕ардар- əwе һəлана бьднə т̕öщарийе, сəйрəмишбуне, р̕ьк̕ьнкьрьна у пешдачуйина малһəбунийе у сосиалийе.

        Һ̕əрсе шəртнə̕ме говəка щинартийа аврпопида qолбуне синоркьрьне сукейə ньсбəти wəлате ЍА-ейə щинар wе бьднə һьланине у wан wəлата т̕əв сука ЍА-ейə һöндöр̕ə  авиасион wе бьдьнə гьредане. Əрмəнистан, Украина у Qат̕ар чапqьрарчийе авиасион wе qəбулкьн у qануне ЍА-ейə авиасион wе р̕ьк̕ьнкьн.

        Qьраре дəрһəqа һ̕əрсе wəлатада мəщале дьдьн шəртнə̕ма бь шəрте wə̕дəли бьдьнə хəвате- һ̕əтани к̕əтьна wанə нав qəwате хьлазбуна qəйдəмəше лазьм.

        Ч̕qə̕вньһер̕инə, wəки һ̕əрчар һəвр̕аqайилнə̕мə пайиза сала 2021-е wе qолвьн. Һəр шəртнə̕мəк паше һьндава һəр əндам дəwлəтəке, ЍА у фьлан wəлатида гəрə əревə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button