PoliticsTop

Ур̕сете сукеда “меркöже” “Байрак̕т̕ар”-е т̕ьрки т̕əмсилкə

Ур̕ьсете сукеда “меркöжа” “Байрак̕т̕ар”-е т̕ьрки- АБФ-ейə дəрбдайинейə “Орион-э” т̕əмсилкə, РИА Новости ə̕ламдькə- бь кьрьна һьнартьне ль ч̕ə̕вканийа öсула сəнайа хwəхwəйкьрьне.

          Qьсəчийе qöльхдарийе ə̕ламкьрийə, wəки бь пьрса р̕адəсткьрьна АБФ пешданин һатнə шандьне ль чəнд шандəйе əщнəби, к̕ижан дькарьн бь апарате һəман сьньфейə дəрбдайине балк̕ешбуйивьн.

        Бь ə̕ламкьрьна ч̕̕̕ə̕вканийе- р̕адəсткьрьне дöрьст дькарьн хьлазийа исальн йан сəре салəкə дьн дəстпевьн.

        Ч̕ə̕вкани дьдə к̕ьвше, wəки əwе сəва лəщване ьса бьвə “меркöж”, чаwа “байрак̕т̕ар”-а т̕ьркийə.

        Хьзмəтк̕арийа “Р̕особоронэк̕спорт”-ейə чапгəрийе сальхе ч̕ə̕вканиейи т̕əмсилбуйи шьровəнəкьрийə.

        “Орион-Э”-а дəрбдайине бь öсула мəщале һьнгавтьнейə авиасионə универсал р̕азибуйийə, к̕ижан изне дьдə бь к̕ардарийа мəзьн һəдəфе чаwа стасионар, ьса жи льпатейə р̕əшайе, техника зьрикьри у транспорт у qəwата нəйарейə зенди т̕öнəкə. Баргьранийа wейə шəр̕ваниейə һəрəзедə дькə 200 кг.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button