CultureTop

Мəйа əрмəни- к̕ьтеве мəкт̕əве Ѝапониаейə сазбəндиейə дəрсада

28-е мəһа һ̕əзиране Арег Һовһаннисйане сəфирə сьфарəтеда Ѝасутака Тарумийе мəйачийе йапон qəбулкьрийə, е кö wə̕дəки дьреж Ѝапонийайеда бь щьмə̕тикьрьна сазбəндийа əрмəни мьжулдьвə, ьж сьфарəта ЩƏ-ейə Ѝапонийайеда ə̕ламдькьн.

        Сəфир сəва бəлакьрьна мəйе у сазбəндийа əрмəнийа Ѝапонийайеда р̕азибун ə̕лами Таруми кьрийə- бь фəрзкьрьна вьрһада мəһ̕кəмкьрьна п̕əвгьредане т̕əв wəк̕иле wаре Əрмəнистанеда к̕ьвшбуйи у дəрбазкьрьна бəрнə̕ме т̕əвайи.

        Таруми ə̕ламкьрийə, wəки ьж сала 2021-2022-айə хwəндьне дəстпекьри (Ѝапонийайеда əw ьж 1-е мəһа исальнə нисане дəстпебуйə) к̕ьтеве мəк̕т̕əве йапонийə хwəндьна т̕омəрийə сазбəндийейə дəрсада ьса жи пашдавəгəр̕андьна сəр мəйа əрмəни һəйə. Wəхта р̕астһатьне ьса жи бəргəһа һəвк̕арийа т̕əв сьфарəте һатийə ə̕нə̕нəкьрьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button