EconomicsTop

4.Беqəзиабуна ЩƏ-ейə аве к̕əтийə бьн qəзийайе: Давит̕ Бабайан

Дəст шəр̕е Арсахейи 44-р̕оже ьса жи сəрəканийе т̕əмамийа ч̕əме Щьмһöрйəта Арсахе бьн qоле дьжмьнеда манə. Ьса жи беqəзиабуна ЩƏ-ейə аве к̕əтийə бьн qəзийайе- Давит̕ Бабайане wəзире щьмһöрйəтейи К̕Д нав qьса т̕əв р̕адиойа Щьваки готийə, е кö бь сала пьрса беqəзиабуна аве  дькьрə дəнги.

Бь готна Бабайан- дö тамаре һəрəфəрз- Арп̕а у Воротан, к̕ижан гола Севане qьнйатдькьн, т̕опраха Адрбещанейə окупасийайбуйи- К̕арвач̕ар̕еданьн.

“Ньһа гəрə һəр т̕əне тьштəки бькьн: һ̕əwза Арп̕айе у Воротанейə авголкьрьнеда ньһер̕ван бенə щиwаркьрьне ( йан ə̕длайип̕арезе ур̕ьс, йан ньһер̕ване к̕ома Минске), wəки пешəр̕оже əм бəр дəлиле нəсəкьньн”,- wəзире ЩА-ейи К̕Д дьдə к̕ьвше.

Бь гьлийе Бабайан- һ̕əтани шер̕ Арсах дьниаеда wəлатəки ьж гоше беqəзиабуна аве wəлатəки пешдабьрбуйə. “Ньһа əм щерга wəлате һəрəзəдəлек̕əтьнеда сьньфдьвьн”,- Давит̕ Бабайан готитйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button