EconomicsTop

8.Р̕езəə̕ламəта дурдитьнока итали дəрһəqа феномена Т̕умойа əрмəнида гьликьрийə

Говəке р̕езəə̕ламəта “Wондерланд”-еда, к̕ижан бь п̕ела дурдитьнока италийə “Раи4” те дурə̕ламкьрьне,  р̕епортажа дəрһəqа Т̕умойеда һатийə дурə̕ламкаьрьне. Бь т̕əһwилкьрьрьна “Арменпрес”-е, ə̕франдаре р̕епортаже данə к̕ьвше, wəки бь һ̕əсаве дьнианигарийе р̕əһ̕е Əрмəнистане, к̕ижан һ̕əсавдьвьн е асийайи, ле бь мəдəнйəти авропи, ьж к̕урайа т̕ариха  һ̕əзар сали тен.

Р̕епортажеда мəрк̕əза Т̕умойə технологийайе ə̕франдарийе идара сəва 13-19 салийа тер̕адитийə пешдачуйийə беһəq хwəндьнне,  һатийə т̕əмсилкьрьне, к̕ижан ьж сала 2011-а Р̕əwанеда ə̕мəлдькə.

Р̕ожнə̕мəвана тəв Марлиу П̕ап̕азйане сəрwере Т̕умойе- П̕ап̕азйан qьсəкьрийə, е кö бьнхəткьрийə, wəки мəрəме мəрк̕əзейə мəщале бьдə хwəндк̕ара т̕əзəвантийе технологийа у дизайнейə хьлазийе һинвьн, һинвьн  бь щур̕е т̕əзə бьфькьрьн, сəрəдəрие фькьрмишбуна ə̕франдарийе у һəвк̕арийе бькьн, жеһатьна шöхöлкьрьна т̕əв технологийа һинвьн.

Бь гьликьрьна дəрһəqа фькра ə̕франдьна Т̕умойеда- əwи дайə к̕ьвше, wəки əw һьндава Сем у Силва Симонйане хератк̕арда һатийə дархьстьне, е кö т̕əмамийа п̕əрəкьрьнейə лазьм- бь фонда Симонйанə хwəндьне, данə.

Бəрнə̕ма Т̕умо, wəки мəрк̕əза технологийайе бьльндə хwəндьнейə, мəрк̕əз шəһəре Əрмəнистанейə дьнда вəкьрьнə, Т̕умойе Бəйрут̕е, Тиранайе, П̕аризе, Москвайе у Бер̕линеда мəрк̕əз вəкьрьнə.

Пештьри wе, əм т̕əв фонда Португалийайе у шəһəре Франсиаейə дьнда нав һəвк̕арийенə”,- Марлиу П̕ап̕азйан сальх дайə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Ьса жи сахтикьн
Close
Back to top button