EconomicsTop

2.Һ̕öкöмəте бь 6 мəһа жи qəдəха дəрдаанина əшийайе т̕ьрки дьрежкьр

Һ̕öкöмəта ЩƏ р̕уньштьна хwəда qьрара т̕əзə дəрхьст, бь к̕ижане qəдəха дəрдаанина ə̕шийайе бь ə̕сле т̕ьрки диса бь 6 мəһа һатə дьрежкьрьне.

Ваһан К̕еробйане к̕əфиле  wəзире экономикайе да к̕ьвше, wəки wə̕де qəдəха дəрдаанина əшийайе бь ə̕сле т̕ьрки 1-е мəһа тирмəһе хьтьмдьвə у лазмайи һəйə, wəки əw qəдəхə  бь 6 мəһа жи дьрежвə. Бь гьлийе К̕еробйан- əwе qəдəхе гəрə бе т̕əмашəкьрьне нə кö т̕əне чаwа санкиса хəйсəте малһəбуниейи ньсбəти Т̕ьркиайе, ле ьж гоше беqəзиабуне- ьж ч̕ə̕вканийе Əрмəнистане р̕аwəстандьна финанскьрьна хəзна Т̕ьркиаейə диwани.

Ваһан К̕еробйан ьса жи ə̕ламкьр, wəки нав шəш мəһе дəрбазбуйи һ̕əщме ьж Т̕ьркиайе дəрдаанина əшийа бь 70%-а кембунə, ьса жи т̕əшкила əшийайе дəрдаанине һатийə гöһастьне. Ньһа һ̕имли мадəйе авакьрьне, п̕арче трикотаж у пəмбу, ч̕əрме ̕сли дəрда тиньн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button