CultureTop

Форбеса нав-дəнг Гöмьри wəргьртийə нав щəдвəла wаре дьниаейə һəрəбəдəw

Ковара “Форбес”, бь хwəсьпартьна ль фькьре пьспоре wаре сəйрəмишьбуне, щəдвəла 17 шəһəре һəрəк̕аw т̕əшкилкьрийə.

Щəдвəледа Гöмьрийа шəһəре Əрмəнистанейи дöда wəргьртийə.

“Бь дəрк̕əтьна фьр̕ине авиар̕ейе бйущетиейə т̕əзəйə ьж Алманиайе у Ѝунанстане бəрва Гöмьрийе шəһəре Əрмəнистанейи дöда ахьрсонги мəрк̕əза гöһдарийеда диһарбуйə у ьди т̕əв һəр т̕əне ə̕рдһ̕əжа Спитакейə сала 1988-а асосиасианавə.

Һавине сəва чуйина ль Гöмьрийе wə̕де фантастикə”,- ковар дьньвисə у сальх дьдə, wəки шəһəрда qаwəхане һ̕əмзəмани, дьк̕ане т̕ематик, wаре мəдəнйəтийə хwəшьвет щиwарбуйинə, вьра бьнəлийе Гöмьриейə һəрəлаqьрдчи дьминьн.

Форбес т̕əмийе дьдə Гöмьрийеда ə̕сəйи пəнерхаше, чайе бьщер̕биньн, һəр̕нə театра  титьк-бука, ле ьса жи ьж дьк̕ана “ҺайАр щеwелери”-е п̕ешк̕еше биранинейə бь дəсте бьнəщийе һазьркьри бьк̕ьр̕ьн, ль к̕ö т̕əмамийа ак̕сесуара һьндава Артак Т̕адевосйанда һазьрбуйинə.

Гöмри шəһəре Əрмəнистанейи бь мəзнайе дöдайə.

Гöмри ьж Р̕əwане 126 км-а дурə- п̕ара бьльндщийа Ширакейə мəрк̕əзийеда, гəр̕а сəр бьльндайа  1550-да, шьмал-р̕оава Əрмəнистанеда, ль кəвийа ч̕əме Ахурйанейə ч̕əпе.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button