SocietyTop

П̕еwəндкьрьн дькарьн шемика 70.000-и дəрбазвьн: Əрмəнистан тер̕а дьвинə п̕еwəнде т̕əзə дəрда бинə

К̕əфила wəзира  саг̕лəмихwəйкьрьне теньвисийə, wəки Əрмəнистанеда ве гаве һ̕але коронавирусийе эп̕ещə р̕əһ̕тə, ле шахе лап т̕əркдайина һ̕əмбəлqитке п̕еwəндкьрьньн.

Qəдəра п̕еwəндкьрьне Əрмəнистанеда  мьqабьли Ковид-19 миасəрбуйи иро синоре 70.000-и wе дəрбазвə. Дəрһəqа ве йəкеда Анаһит Аванесйана к̕əфила wəзира ЩƏ-ейə саг̕лəмихwəйкьрьне ə̕ламкьрийə.

“Əм пəй бьжартьнар̕а, һ̕əта ван һəрдö р̕ожа, мəзьнбуна темпейə эп̕ещə т̕əхминдькьн. Мьн пешда готьбу, wəки һ̕але бəри бьжартьнайи сəртва гьредайи, сьрепешитийе мəрьва һатбунə гöһастьне “,- Аванесйане гот- бь ə̕ламкьрьна гöмане, wəки пешəр̕ожеда темпа п̕еwəндкьрьна дьһа wе зедəвə.

“Əм дьхəвтьн у мə гöман һəйə, wəки пайизе ьди п̕еwəндкьрьна дəранина фирма “Щонсон”-ə бь дəрманчапəкейə дəрдаанине у “Нововаксина” мə wе һəвьн”,- əwе гот.

К̕əфила wəзире щарəкə дьн ль бажар̕вана кьрə банги бəри чуйина ль р̕əһ̕тийе у һ̕əйаме мəрəхəса бенə п̕еwəндкеьрьне- бь к̕ьвшкьрьна, wəки нав 70.000 п̕еwəндкьрьна т̕ö дəливəкə һ̕əйəщанбуне нəһатийə теньвисаре.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button