PoliticsTop

5.Əрмəнистане “Индек̕са ə̕длайиһ̕ьзиейə глобал”-да 16 qəлəчə ьндакьрьнə

Дəрһəqа wе йəкеда готара института экономикайе у ə̕длайип̕арезиейə пешəме бəлабуийə һəрсалəда һатийə готьне, к̕ижан һ̕але 163 дəwлəтада һ̕öкöмкьрьне шьровəдькə, ль к̕ö 99,7%-е бьнəлийе т̕опа дьнийайе дьжин.

Демəк, Əрмəнистан  щерга дəwлəте бь ə̕длайаһ̕ьзийа орт̕ə һ̕əсавдьвə, к̕ижан сəр хəрите бь р̕əнге qич̕ьк к̕ьвшбуйинə. Əрмəнистан р̕умəтнишеда навбəра Габоне у Шри Ланкайеда диһарбуйə. Лебəле, qəлəче Гöрщьстана щинара Əрмəнистане бь 5 ньqьтка qəлəче хwə хьравкьрийə- бь һəбуна һоризона 121-еда у бь хьтьмкьрьна щəдвəла wəлате  ə̕длайиһ̕ьзийа орт̕ə, к̕ижан бь р̕əнге qич̕ьк к̕ьвшбуйинə. Т̕ьркиа нав щерга бь дəрəща ə̕длайиһ̕ьзийа ньмьз (р̕əнге нарьнщи) һоризона 149-айə мəһ̕кəм мьжулдькə. Иране бь ньqьткəке qəлəче хwə башкьрийə- бь щиwарбуна щийе 141-еда (р̕əнге нарьнщи). Qəлəча Ур̕ьсете р̕умəтнишеда һьмбəри пар нəһатийə гöһастьне. Wəлат һəрдəһе щəдвəла хьлазийедайə- бь мьжулкьрьна һоризона 154-а- ьж 163-а.                        

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button