PoliticsTop

Əнщомана ə̕нə̕нəкьрьна мəша шəр̕е Арсахейи 44 р̕оже һатийə ə̕франдьне: шöхöле сущк̕арийе һəнə

Бь фəрмана wəзире ЩƏ-и хwəхwəйкьрьне əнщомана сəва ə̕нə̕нəкьрьна мəша шəр̕е Арсахейи 44 р̕оже чапьк дьхəвтə.

Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е- дəрһəqа ве йəкеда Артак Давт̕йане мьдире штаба qəwате ЩƏ-ейə сильһ̕буийə сəрəкə нав qьса т̕əв р̕ожнə̕мəвана гот.

“Əнщоман ьди чапьк дьхəвтə. Бь һ̕əсаве фьраре wəхта шер̕ һəйи шöхöле сущк̕ариейə бь р̕əqəма эп̕ещə мəзьн һатнə вəкьрьне. Əз пешданине дькьм һивийа əнщаме wан шöхöлавьн”,- Давт̕йан да к̕ьвше.

Бона фькра, wəки һадрут̕ у, щöда готи, Шуши, һеса бьн qоле нəйареда диһарбун, мьдире ШС гот, wəки йа һеса у чəтьн нəйар дькарə бежə.

“Əм лек̕олиндькьн, əз нафькьрьм, wəки wə̕дəки кьнда əм щава wе бьдьн, чьмки пьш һəр дəрəщəке, һəр гöнəк̕аркьрьнəке мəрве зенди, qöльхчийе ə̕скəрийе сəкьнинə, е кö йан гəрə т̕əсмили щавдарийевьн, йан гöнəк̕аркьрьна ьса гəрə беһ̕им нəйе готьне. Пештьри wе, мə сəва хwə пьрсгьрека хwəмəрəм данəнийə, wəки əм йəки гöнəк̕аркьн, щöда готи, сəва Штаба сəрəкə, WХ бəре ə̕wьл пьрсгьрека һьлдана дəрсайə”,- Давт̕йан гот.

Бь гьлийе wи- əw гəрə т̕əмамийа кемасийа, тебəрдана лек̕олинкьн у бькарвьн ангори wе qьраре дəрхьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button