PoliticsTop

Ур̕ьсет һивидарə əлəqəта т̕əв Əрмəнистане мəһ̕кəмкə- бь əнщаме бьжартьне ЩМ- Захарова

Ур̕ьсет һивидарə, wəки əнщаме бьжартьне шеwьрханейə сьредəрə Əрмəнистанеда wе к̕омəке бьдьнə пешдачуйина wəлет, мəһ̕кəмкьрьна əлəqəте т̕əв Москвайе, ле ьса жи Пьшqафqасиаеда мəһ̕кəмийе у беqəзиабуне. Дəрһəqа ве йəкеда Мариа Захарова wəк̕ила wəзарəта Т̕У-ейə К̕Д-ə р̕əсми- нав шьровəкьрьна кьри, те готьне.

“Мə гöман һəйə, wəки əнщаме певажойа бьжартьна пəй пеканина qанундарийер̕а wе к̕омəке бьдьнə пешдачуйина Əрмəнистане, вьрһада мəһ̕кəмкьрьна əлəqəте ур̕ьс-əрмəни, ле ьса жи нəһ̕ийа Пьшqафqасийайеда əwлəкьрьна ə̕длайе, беqəзиабуне у мəһ̕кəмийе- бəре ə̕wьл- бь һ̕əсаве сəрансəр qəдандьна ə̕ламəтийе сəрк̕аре Адрбещане, Əрмəнистане у Ур̕ьсетейə 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьн у 11-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пашьнə сеали”,- шьровəкьрьнеда к̕ьвшдькə.

Захаровайе дайə к̕ьвше, wəки Илһом Нематове сəрк̕аре р̕əсултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе дайə к̕ьвше, wəки wəлетда бьжартьн ангори qануне дəрбазбунə, у т̕əр̕ьбандьне мəзьн т̕ьнəнə, к̕ижан дькарьн бькьнə сəр əнщаме дəнгдайине. “Р̕əсултийе Т̕ШБТ̕, Т̕БҺА у СШАШ-йə ньһер̕ванийе qимəте һəман данə”,- əwе сəрда зедəкьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button