Economics

Ур̕ьсете бь 3,2 млн долара т̕ьвдира бəрнə̕ма пешдачуйинейə алик̕арийа ль нəһ̕ийе Əрмəнистанейə зьйанек̕əтива һьнарти п̕əрəкə

Мəрəме к̕ижанейə али нəһ̕ийе ЩƏ-ейə дьһа зьйанек̕əти бькə- нав пьрса дасəкьнандьна пəйконфликтийе. “Арменпрес” ьж бəлге сьфарəта Т̕У-ейə Əрмəнистанедайə “Фейсбук̕”-е пеһ̕əсийа.

Һ̕öекöмəта Т̕У qьрар дəрхьстийə т̕ьвдире п̕əрəкə, к̕ижане пьрса дасəкьнандьна али нəһ̕ийе пəйконфликтиейə дьһа зьйанек̕əти бькə. Бь wи мəрəми ьж бйущейе 3,2 млн доларе WАЍ һатнə дайине”,- ə̕ламəтийа сьфарəтеда һатийə готьне.

Сьфарəта Ур̕ьсетейə Əрмəнистанеда дəрһəqа wе qьрареда ьди р̕əсми ə̕лами алийе иəрмəни кьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button