Culture

Т̕ьркиаеда к̕əлəфе кəла зəмане Урартуейə һəрəqəдим һатнə ə̕йанкьрьне

Ьж Wане нə дур qəдимнаса кəла qəдим ə̕йанкьрийə. Һəжмаркьрьна п̕ьртийе дити изне дьдə дəрһəqа т̕ариха wəкə 3000 сале йа дитида хəвəрдьн.

Wəхта лек̕олинкьрьне Анатолийа Р̕оһлатеда к̕омəкə qəдимнасе т̕ьрка к̕əлəфе кəла зəмане дəwлəта Урарту авабуйи ə̕йанкьрьнə. Кəла ч̕иадайə, ö̕льмдар дьфькьрьн, wəки авайи wəкə 2800 салийə. Дəрһəqа йа дитида “Анадолу Агенси” ə̕ламдькə.

Кəла qəдим ьж дəрəща бə̕ре сəр бьльндайа 2,5 км һатийə дитьне. Wəхта хəвата qəдимнасийе тəвəке мəдəнйəтий Ьж блоке к̕ьлскəвьра чекьри һатийə вəкьрьне. Пештьри wе, чаw wəсфийə сəва обйекте һəман, п̕ьр̕тийе т̕ас-фəраqе ьж һ̕əр̕ийе чекьри һатнə дитьне

Ö̕льмдар дьфькрьн, wəки кəла зəмане п̕адшатийа Урартуйеда һатийə чекьрьне, ле дьһа гəлəки сəдсалийе навинда һатийə хəвтандьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button