PoliticsTop

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: һесире əрмəнийə ə̕скəрийе сəва Адрбещане к̕арте листькенə

“Əw, чь Адбещанеда те сəре һесире əрмжəнийə ə̕скəрийе у дила, т̕əр̕ьбандьна һəqе орт̕əмьлəтие у мəрьвдостиейə һəрəбеqьрарə. Əw т̕əмам һьнк̕уфи имища Адрбещане- чаwа дəwлəта хəмхöра тьрск̕арийе у дəwлəта qачахтийейə, ло һьла- əва хьлазийе нə жи дьщер̕бинə сущк̕арийе хwə вəшерə.

Ангори ə̕ламəтийа 9-е мəһа чьриа пашьн qолкьри əрмəнийе һесир гəрə бьһатана пашдавəгəр̕андьне, лебəле һ̕əвт мəһа зедəтьр дəрбазбунə, ле ьж wан гəлəк нə кö т̕əне нəһатнə пашдавəгəр̕андьне, ле ьса жи иро ньсбəти 14 һесире əрмəнийə ə̕скəрийе сəр һ̕име гöнəк̕аркьрьне qəлп суд пешда дьчə.

Дури аqьла нинə, wəки ьж һесире əрмəнийə ə̕скəрийеə дьн гəлəк дькарьн лайиqи wе йазийевьн.

Адрбещан һесира ьса жи сəва миасəркьрьна бəрнə̕ме хwəйə сиасийе дьдə хəвате. Избатийа wейə инк̕арнəкьрьне чəндəки пешда һатə стəндьне, чахе мəщале адрбещанийə сальхдайине п̕арəк ьж qьса И. Ə̕лиеве сəдре wəлет, Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе у Эмине Əрдог̕ана бəрмалийа wийə- 15-е мəһа һ̕əзиране wəхта qəсткьрьна ль Шушийа шəһəре Арсахейи зəвткьри qəwьми бəлакьрьн, ль к̕ö Əрдог̕ан у Ə̕лиев пьрса пашдавəгəр̕андьна əрмəнийе һесирə бəр хəрите т̕опрахе Арсахейə лəг̕мкьри ə̕нə̕нəдькьн…”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button