Politics

Кремл бьжартьнада алт̕ьндарийа фьрqа П̕ашинйанеə сəрфьнйаз дьвинə: Песков

Дмитри Пескове зарбеже сəдре Т̕У-ейи чапгəрийе ə̕ламкьрийə, wəки Кремл дина хwə дьдə һ̕але бьжартьне Əрмəнистанева гьредайи у дьхwəзə, wəки qьрара щьмə̕те али wəлет бькə дəрк̕əвə сəр хəта мəһ̕кəм пешдачуйине.

Бь т̕əһwилкьрьна “Арменпрес”-е- сальхдайина əнщомана Əрмəнистанейə мəрк̕əзиейə бьжартьнайə дəрһəqа wе йəкеда сьлавдькьн, wəки əв бьжартьн qəwьминə. У, һьлбəт, əм дьвиньн, wəки фьрqа П̕ашинйан алт̕ьндарийа бемьнəт бьрийə. Əм щьə̕мта əрмəнийа бьжартьнева гьредайи бьмбарəк-пироздькьн. Һьлбəт, əм дьхwəзьн, wəки əв бьжартьна щьмə̕та əрмəнийа али бькə wан чəтнайа алт̕дькьн, wəки ньһа е wəлет һəнə у дəрк̕əвə сəр хəта пешдачуйина мəһ̕кəм”,- Песков готийə- бь дайина щава пьрсе, к̕а Москва əнщаме бьжартьне Əрмəнитстане чаwа qимəтдькə у бь һ̕əсаве һəвк̕арийа т̕əв Р̕əwане тəме wе чийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button