PoliticsTop

Бьжартьн ангори т̕əмамийа чапqьрарчийе демократийе дəрбазбунə: р̕əсултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе

Бьжартьне Əрмəнистанейə шеwьрхане ангори qанундарирйа щьмһöрйəте һатнə дəрьбазкьрьне, Илһом Нематове сəрк̕аре р̕əусултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе готийə.

“ Əрмəнистанеда бьжаритьне Щм-ейə сьредəр ангори Дəстур у qануннə̕ма Щə-ейə бьжартьне һатнə т̕əшкилкьрьне у дəрбазкьрьлне. Бь һ̕име п̕ьр̕фьрqəийе һатнə дəрбазкьрьне, вəкьри у шəфив бунə. Əнщомана бьжартьна т̕əмамийа мəщала əwлəкьрийə сəва əwлəкьрьна аза һ̕əмддиһаркьрьна бажар̕вана”,- əwи готийə.

Wəхта бьжартьне Əрмəнистанейə шеwьрхане ньһер̕ване Т̕ДС т̕ö т̕əр̕ьбандьнəк тенəньвисинə, к̕ижане дькарбу бькьра сəр əнщаме диһаркьрьна һ̕əмде wан, сəрк̕аре р̕əсултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе дайə к̕ьвше.

20-е мəһа һ̕əзиране Əрмəнистанеда дəнгдайин 2008 щидəрəще бьжартьнда һатийə дəрбазкьрьне. 21 фьрqə у 4 т̕ьфаq т̕əв бьжартьне шеwьрханейə сьредəр дьвьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button