Society

Əрмəнистане к̕ома “Спутник Ви”-ейə т̕əзə п̕əйдакьрийə

Кома qəдəра п̕еwəнда “Спутник Ви”-йə т̕əзəйə мьqабьли нəхwəшийа коронавирусийе (Ковид-19) һатийə дəрдаанине ль Əрмəнистане.

К̕ома qəдəра п̕еwəнда “Спутник Ви”-йə ур̕ьсийə сəва 30.000 кəса (30.000 п̕ара ə̕wьл, 30.000 п̕ара дöда) һатийə анине ль Əрмəнистане.

П̕еwəндкьрьне мьqабьли к̕овид-19 т̕əмамийа т̕опраха щьмһöрйəтеда пешда дьчьн. П̕еwəндкьрьн т̕əшкилəте п̕арастьна саг̕лəмийейə пешьнда т̕əмамийа р̕оже һ̕əвте миасəрдьвьн: шəмийе у лə̕де новəдари һатнə тер̕адитьне- ьж сəһ̕əта 10-16-а.

Щьмһöрйəтеда п̕еwəндкьрьн беһəqьн у бь ə̕сасе һəр т̕əне р̕əзəдьлванийе миасəрдьвьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button