PoliticsTop

ƏБМ əнщомане бьжартьне ЩМ-ейə сьредəрə 20-е мəһа һ̕əзиране qəwьмийə сьредəрə ə̕wьл т̕омəрибун

Р̕əqəма т̕əвбуйа- 1.281.911.

Дəнг бь ви щур̕əйи п̕арəвəбунə:

Фьрqа “Əрмəнистана һəq”- 3922 дəнг, 0.31%

Фьрqа “Конгреса əрмəнийə мьлəтиийе”- 19.690 дəнг, 1,54%

Фьрqа “Шəртнə̕ма бажар̕ванийе”- 687.414 дəнг, 53,92%

Фьрqа “Зарт̕онк̕” мьлəтийе хачп̕арезийе- 4623 дəнг, 0,36%

Фьрqа “Азайи”- 1844 дəнг, 0,14%

Т̕ьфаqа “Qəдре мьн һəйə”- 66.647 дəнг, 5,23%

Фьрqа “Wəт̕əне йəкбуйи”- 957 дəнг, 0,08%

Фьрqа ”Дəwлəта һ̕əмəрмəнийə мьлəтийе”- 803 дəнг, 0,06%

Фьрqа “Лусавор Һайастан”- 15.571 дəнг, 1,22%

Фьрqа “Мала мə Əрмəнистанə”- 12.164 дəнг, 0,95%

Фьрqа “һанрапетут̕йун”- 38.730, 3,04%

Фьрqа “Һайос һайреник̕”- 13.119 дəнг, 1,03%

Т̕ьфаqа “Азат Һайреник̕”- 4136 дəнг, 0,32%

Фьрqа “Баргавач̕ Һайастан”- 50.419 дəнг, 3,95%

Фьрqа Əрмəнистанейə демократийе- 5021 дəнг, 0,39%

Фьрqа “5165 һəрəк̕əта мьлəтийе консерватив”- 15.546 дəнг, 1,22%

Фьрqа “Qьрара бажар̕ван сосиал демократийе”- 3773 дəнг, 0,3%

Т̕ьфаqа “Т̕ьфаqа Ширинйан- Бабащанйанə демократа”- 19.145 дəнг, 1,5%

Фьрqа “Р̕ожəва мьлəтийе”- 721 дəнг, 0,06%

Фьрqа “Верелк̕”- 1259 дəнг, 0,1%

Фьрqа “Азатакан”- 14.935 дəнг, 0,17%

Фьрqа “Əрмəнистанейə Аврпопи”- 2786 дəнг, 0,22%

Т̕ьфаqа “əрмжнистан”- 268.300 дəнг, 21,04%

Фьрqа “Qöт̕ба мьлəтийе-демократийе”- 18.773 дəнг, 1,47%

Фьрqа “Əрмəнистана сəрбəст”- 3561 дəнг, 0,28%

ЩƏ-еда һəqе 2 млн 593 һ̕əзар 572 мəрьвайи бьжартьне һəйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button