Politics

Захарова: Т̕У лазьм һ̕əсавдькə бь иһт̕имали зу певажойа синорщöдакьрьна синор навбəра ЩƏ у Адрбещанеда дəстпекьн

Чаwа сафикьрьна синоре əрмəни-адрбещанийə мəһ̕кəм у wə̕дəдьреж- Ур̕ьсет лəз дəстпебуна певажойа синорщöдакьрьне навбəра һəрдö wəлатада- бь синорхəтк̕ьшандьна пəй wер̕а, дьвинə. Дəрһəqа ве йəкеда Мариа Захарова wəк̕ила W Т̕У К̕Д ə̕ламкьрийə.

Əwе дайə к̕ьвше, wəки “дəливе сəр синоре əрмəни-адрбещани буйи т̕ьнəбуна тьньвисара wийə орт̕əмьлəтиейи һьqуqийева гьредайийə, сəр к̕ижане т̕ьнəбуна ит̕абра алийайə дöали зедəдьвə. “Ур̕ьсет дьдуминə щəфе орт̕əчитиейи актив бьвинə, к̕ижан деэскаласийа һ̕алва һьнартийə. Бь wəзарəта К̕Д, WХ у хьзмəтк̕арийе синор т̕əв чаwа Р̕əwане, ьса жи Бəк̕уйе

öсулкьрьна мəһ̕кəм əребуйə. Ве һ̕əвтйа хьлазийеда ə̕йнат сьстбуйə, шеwьрдайине ангорə дəрһəqа сəрр̕асткьрьна һ̕öщəта синорда wе пешда һəр̕ьн. Чаwа сафикьрьна пьрсгьрекейə мəһ̕кəм у wə̕дəдьреж- əм лəз дəстпебуна певажойа синорщöдакьрьна синорə навбəра һəрдö wəлатада дьвиньн. Əм һазьрийа хwə əредькьн бь щур̕е һəриактив нишани wе певажойекьн”,- əwе готийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button