PoliticsTop

Захарова: Т̕ема һесира дьдуминə һ̕əмзəмани бьминə

Т̕ема һесире ə̕скəрийе у кəсе дьнə тенə хwəйкьрьне дьдуминə һ̕əмзəмани бьминə, нав wе һəжмаре- һ̕əмтек̕ста qəдандьна ə̕ламəтийа сəрк̕аре Ур̕ьсете, Əрмəнистане у Адрбещанейə 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьнд дьдуминə һ̕əмзəмани бьминə. Дəрһəqа ве йəкеда Мариа Захарова wəк̕ила wəзарəта Т̕У-ейə К̕Д ə̕ламкьрийə- бь дайина щава, к̕а Москва “певажойе мəһ̕кəмейə” ньсбəти һесире əрмəнийə ə̕скəриейə Бəк̕уйеда чаwа qимəтдькə.

“Əм 12-е мəһа исальнə һ̕əзиране һьндава алийе адрбещанида т̕əһwилкьрьна 15 бажар̕ване ЩƏ-ейə ль Р̕əwане сьлавдькьн. Əм т̕əрəфдаре сафикьрьна пьрсгьрекейə ахьсронгинə ангори qьрара “т̕əмам- бəр т̕əмама” у бей пешəрта. Сахи, əм фəрз һ̕əсавдькьн пьрсгьреке дьнə һуманитар сафикьн, щöда готи- дайина хəрите: белəг̕мкьрьне у дəште лəг̕мкьрива гьредайи. “ Ви т̕əрəфида дəрһəqа щəфе мəда һун заньн”,- əwе готийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button