Politics

Əрдог̕ан иһт̕ималийа ə̕франдьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда инк̕арнəкьрийə

Р̕. Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе ə̕шьрати дайə, wəки И. Ə̕лиеве һəвалк̕аре wийи аджрбещани бь пьрса бьнгəһе ə̕скəрийе wе шеwра хwə Путине сəдре Т̕У-ехə.

Р̕ещеп̕ Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе, wəки т̕əв Адрбещане Шушиеда говəке фəрмана qолкьрида дькарə гьли һəвə дəрһəqа ə̕франдьна база qəwате Т̕ьркиаейə сильһ̕буийə ə̕скəриейə т̕опрахеда һəвə. Дəрһəqа ве йəкеда сəдре Т̕ьркиайце ə̕лами р̕ожнə̕мəвана кьрийə, РИА Новости т̕əһwилдькə- бь кьрьна һьнартьне п̕ела дурдитьнока НТВи-ва.

“Əw ьж говəка шəрте фəрмане дəрнак̕əвə. Пешдачуйина ве пьрсе иһт̕ималə. Əв т̕ема wəхта шеwьрдарийе И. Ə̕лиеве сəдре Адрбещане у В. Путине сəдре Т̕У дькарə пешдачуйине бьстинə. У wəхта һəвр̕ахəвəрдане мə əw жи дькарə бь щур̕е хwə миасəрвə”,- əwи готийə- бь дайина щава пьрса дəрһəqа иһт̕ималийа диһарбуна база Т̕ьркиаейə ə̕скəриейə Адрбещанеда.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button