Politics

Qануннə̕ма бьжартьна ангори норме орт̕əмьлəтийейə: сəрк̕аре к̕ома Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе

Нематов ьса жи бьнхəткьрийə, wəки wə̕де ангор кьнда Əнщомана ЩƏ-ейə БМ-ер̕а лəвһатийə хəвата т̕ьвдарəкдитьна бьжартьнайə эп̕ещə бь һ̕əщьм миасəркə- мəша бьжартьнайə ə̕сли əwлəкə.

Qануннə̕ма Əрмəнистанейə бьжартьна ангори т̕əмамийа чапнише орт̕əмьлəтийейə. Дəрһəqа ве йəкеда ƏБМ-еда нав qьса т̕əв р̕ожнə̕мəвана И. Нематове сəрк̕аре р̕əсултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе ə̕ламкьр.

“Qануннə̕ма бьжартьнайə т̕əзə- пəй сала 2015-ар̕а wəргöһасти сəрансəр ангори т̕əмамийа чапнише һəqе орт̕əмьлəтийейə демократийейə. Əw һəqе аза һ̕əмддиһаркьрьне дьдə бьжарвана”,- əwи гот.

Əм бьдьнə к̕ьвше, wəки ньһер̕ване Т̕ДС 31-е мəһа гöлане бь вəхwəндьна ƏБМ ль Əрмəнистане qəсьдинə- дина хwə бьдьнə бьжартьне ЩƏ-ейə шеwьрханейə сьредəр. Ле сəрк̕ аре к̕оме 16-е мəһа һ̕əзиране һатийə. Əw р̕асти Тигран Мукучйане сəдре əнщомана ЩƏ-ейə БМ һатийə, wəхта к̕ижане, бь гьлийе wи, Мукучйан хəвата кьри т̕əмсили wи кьрийə у наси дайə норме һəqе ЩƏ-ейи бьжартьна.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button