Politics

Ьж 25 пешəндаме сəрəкwəзир 6 бь шöхöле сущк̕арийе дəрбаздьвьн

Бьжартьне 20-е мəһа һ̕əзиране т̕ариха Əрмəнистанейə бьжартьнада wе бьминьн нə кö т̕əне бь т̕əвбуйе бь һəжмара һəрəмəзьн, бь əнщама һəрəтедəрнəхьстьне, бьжартьне бь шəр̕к̕арийа бьжартьнайə һəрəсьнщьри, ле ьса жи бьжартьн, к̕ижан гьшта зə̕фтьр шöхöле сущк̕арийева һатнə гьредане.

Щəдвəле qəwате сиасийе, к̕ижан т̕əв бьжартьна дьвьн, пешəндам п̕ьр̕һəжмарьн, к̕ижан бь шöхöле сущк̕ариейə башqə-башqə дəрбаздьвьн. Ло һьла- ьж щəдвəла 6-ада е бь шöхöле сущк̕арийе дəрбазьвьн, һьма пешəндаме сəрəкwəзирьн.

К̕очарйан, Ванесйан, Сар̕укйан, Санасарйан, Бабайан у Варданйан: ьж щəдвəле 25 qəwате бьжартьне 6 шöхöлване сəрк̕арийе дькьн, к̕ижан бь шöхöле сущк̕арийе дəрбаздьвьн.

Гöнəк̕аркьрьн башqə-башqəнə, мəш у əнщам- диса ьсатьр. Т̕омəжрибуна һ̕имли əwə, wəки бь баwəрбькə т̕əмамийа судкьрьна пешда дьчьн, һ̕öкöм һьла һе т̕ьнəнə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button