Society

АНСА дьдуминə дайина 350 млн долар ардьмийа һьндава WАЍ-да ль Əрмəнистане у Арсахе бьwəк̕ьлинə

Һьндава WАЍ-да зедəкьрьна ардьмийе ль Арсахе у qəдəхəкьрьна ардьмийе ль Адрбещане п̕аре шə̕дəтийа əнщомана Америкайейə дə̕wа əрмəнийə фəрзьн əнщомана сəра WАЍ-ə Wəк̕илада сала 2022-айə финансийеда- wəхта бещəркьрьна т̕ьвдира qануна дəрһəqа нишандайина алик̕арийа дəрəкəда.

Чаwа qöльхдарийа АНСА-ейə чапгəрийе ə̕ламдькə, пьрса ардьмийа ль Арсахеда п̕арəкə п̕еч̕ана ардьмийа бь нав-нишанə 350 млн доларайə ль Əрмəнистане у Арсахейə дьһа фьрə- пар пəй пəй агресиа Адрбещане у Т̕ьркиаер̕а сəва дасəкьнандьне, дəст к̕ижане 5000 əрмəнийа зедəтьр шəһ̕идбунə, у бь дəһа һ̕əзара бьнəли һатнə р̕аqəтандьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button