PoliticsTop

Əрмəнистан борщдара qəдандьна борщдарийе ə̕ламəтийа сеалийə: Пашинйан

Һьмбəри Адрбещане, к̕ижане һ̕əтани иро һесире мə т̕əмам пашда вəнəгəр̕андьнə. Чаwа “Арменпрес” т̕əһwилдькə, дəрһəqа ве йəкеда шəһəре мəрза Сйуник̕ейи Qап̕анеда бəрəвбуна фьрqа “Шəртнə̕ма бажар̕ванийе”-йə т̕омəрикьрьне Н. П̕ашинйане сəркаре фьрqе, к̕əфиле сəрəкwəзир ə̕ламкьр.

Бь биранина, wəки сəва qолкьрьна wе ə̕ламəтийе əwи гəр̕ада навдькьрьн хайин- əwи да к̕ьвше: “Кəс навежə, wəки əзе бем у wе ə̕ламəтийе нəт̕екьм. Һун хайине дöбарəнə, һ̕əркə дьвежьн- əw хайинтийə у һун тен ле wе бьвнə хwəй”.

П̕ашинйан кьрə банги т̕əсмиили т̕ö щур̕əйи нəвьн, нав wе һəжмаре ьса жи манипулйасийайе адрбещани. “Ə̕ламəтийеда хəвəра чаwа Мег̕ри, ьса жи Зангезур, ьса жи сьвдəр т̕ьнə”,- П̕ашинйан ə̕ламкьр- бь к̕ьвшкьрьна, wəки шьровəкьрьна wе т̕əмəсуке 11-е мəһа к̕ануна пашьн- ə̕ламəтийа Москвайейə сеалида һатийə дайине.

“Əм т̕омəри т̕əрəфдаре нəһ̕иеда вəкьрьна р̕е-дьрбе п̕əвгьреданенə, чьмки əw чьqаси Адрбещанер̕а лазьмə, əwqаси жи мəр̕а”,- əwи да к̕ьвше- бь бьнхəткьрьна, wəки əwе беqəзиабун у əwлəбуна wəлет əwлəкьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button