Society

Əрмəнистанеда певажойа бəри бьжартьна нормал пешда дьчə: сəрк̕аре к̕ома Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе

Ньһер̕вана сальхе штабе qəwате сийасиеда мəwщуд ə̕нə̕нəкьрьнə, ле һ̕əтани ньһа сальхе wани ə̕лам кьрьне т ̕ьнə.

Əрмəнистанеда певажойа бəрибьжартьна бь һ̕але ве дəме нормал пешда дьчə. Дəрһəqа ве йəкеда Илһом Нематове сəрк̕аре р̕əсултийа Т̕ДС-ə ньһер̕ванийе нав qьса т̕əв р̕ожнə̕мəвана ə̕ламкьр- бь сəрдазедəкьрьна, wəки ньһер̕ване Т̕ДС бь һ̕але ве гаве т̕ö шькйатəк нəстəндьнə.

“Ньһер̕ване мə сальхе бал штабе qəwате сиасийе һəйи ə̕нə̕нəкьрьнə. Бь һ̕але ве гаве т̕ö сальхəки ə̕ламкьрьне һьла һе т̕ьнə”,- əwи гот.

Нематов ьса жи ə̕ламкьр, wəки р̕ожа бьжартьна- 20-е мəһа һ̕əзране, ньһер̕ване Т̕ДС ьж дəма вəккьрьна щидəрəще бьжартьне- ьж сəһ̕əта 8-а дəстпекьри, wе вəвьн. П̕ьр̕анийа əндаме к̕ома ньһер̕вана р̕ожа бьжартьна Р̕əwанеда wе бьхəвтə, е дьн wе һəр̕нə qəза. Əм биннə бир- Əрмəнистанеда сəфəра ширəтк̕ариейə бəри бьжартьна 7-е мəһа һ̕əзиранеда дəстпебуйə. Бьжартьне ЩМ-ейə сьредəр 20-е мəһа һ̕əзиране wе бьqəwьмьн. 21 фьрqə у 4 т̕ьфаq т̕əв wан дьвьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button