Society

Занингəһа Əрмəнистианейə МД щəдвəла “Дь т̕аймз ипакт р̕анк̕инг”-ейə р̕умəтнишиеда

Дь т̕аймз импакт р̕анк̕инг öсула р̕умəтнишкьрьна һ̕əмдьниаейə т̕əнейə, бь к̕ижане т̕əмамийа занингəһе дьнийайе qимəтдьвьн- бь ə̕сасе ангорбуна ль мəрəме Т̕МЍ-йə мəһ̕кəм пешдачуйине.

Хöлəсə, р̕умəтниша жорготида чар р̕əqəмнише шöхöлванийа занингəһейə һ̕имли qимəтдьвьн- изгəр̕и, р̕ебəри, шöхöлванийа сальхдайине у хwəндьне, к̕ижан гəрə к̕омəке бьдьнə миасəркьрьна 17 мəрəме Т̕МЍ-йə пешдачуйина мəһ̕кəм.

Əм бьдьнə к̕ьвше, wəки щəдвəледа 1115 занингəһе 94 wəлата һатнə wəргьртьне. ЗƏМД Əрмəнистанеда занингəһа т̕əк т̕əнейə, wəки Т̕аймз имп̕акт Р̕анк̕ингеда һатийə р̕умəтнишкьрьне- бь мьжулкьрьна һоризона 801+.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button