Sport

”Əз сущк̕арьм йан р̕əхсущк̕ар?”: р̕ожнə̕мəване Əрмəнистанейə футболе qəрфе хwə “ветойа Бəк̕уйе” дькьн

Ветойа wəлатəки qəбулкьрьне дəрдачуйина ль Евро-2020 qəдəхəдькə. Ньһа р̕ожнə̕мəван дьхwəзьн щава р̕əсми дəрһəqа wе йəкеда бьстиньн, к̕а бь чь пеканине бь һəландайина Бəк̕уйе əw нанакьрьнə: чаwа “сущк̕ар, йан “һ̕əмсущк̕ар”? Дö шьрочийе Əрмəнистанейə футболе- Карен Р̕афайелйан (Ви

нйуз) у Давит̕ Ег̕иазарйан (нйуз.ам) пьрса ит̕барньвисара Евро-2020-ида нанакьрьнə.

Р̕ожнə̕мəвана һьла һе мəһа сала 2020-ийə к̕ануна пашьн ə̕рзə т̕əмсилкьрьбун у т̕əв хьзмəтк̕арийа УЕФА-ейə чапгəрийе əw шəһəр у листьк дабунə qайилкьрьне, ль к̕ижана wе бьхwəстьана бьqəсьдийана. Wе щəдвəледа, фə̕мдарийə, Бəк̕у т̕ьнəбуйə.

Ит̕барньвисар мəһа гöлане һатийə стəндьне, ле бь шькбəрике, wəки əw дькарə бе нəт̕екьрьне, һ̕əркə мəqамəте wəлатəки т̕əвбуйийə һəqп̕арезийе qьраркьн, wəки əлəqəте р̕ожнə̕мəвана т̕əв сущк̕арийе һəнə.

Ньһа һəр т̕əне фə̕мдари нинə, к̕а ьж һəрда к̕ижанə- гəло п̕əвгьредана мə т̕əв криминале һəйə, йан əм хwəха сущк̕арьн?”,- Карен Р̕афайелйан готийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Ьса жи сахтикьн
Close
Back to top button