PoliticsTop

Сəлəфəкə бьнəлийе Т̕ ьркиайе кəладайə йан нав азайа шəрти: готара Шеwра Авропайе

Ангори сальхе хьлазийейə һьндава Шеwра Авропайеда бəлабуйи- бь һ̕але мəһа сала 2020-йə к̕ануна пашьн сəлəфəкə бьнəлийе Т̕ьркиайе кəлада йан нав азайа шəртиданə. Əм бьдьнə к̕ ьвше, wəки Һəжмара бьнəлийе Т̕ ьркиайе wəкə 854 милионə. Дəрһəqа ве йəкеда “əрмəниһабəр.ам” сальх дьдə.

Готара занингəһа Швейсариаейə Лозанейə сəва ША-йе т̕əшкилкьрида һатийə теньвисаре, wəки бь һ̕але 31-е мəһа сала 2020-ийə к̕ануна пашьн Т̕ьркиаеда ьж һəр 100.000 бьнəлийа 984 нəазайеданьн. Бь wе р̕əqəмнише Т̕ьркиа щерга wəлате авропида пешдабьра беһ̕əдə. Авропайеда əв р̕əqəмниш се щара дьһа бьдьндə: ьж һəр 100.000 бажар̕вана Авропайеда бь орт̕ə 265 кəс кəледаньн.

Готареда ьса жи һатийə теньвисаре, wəки һьмбəри сала 2019-а сала 2020-и Т̕ьркиаеда бь 6,1%-а һəжмара кəсе нав азайа шəртида зедəбуйə. Бь ве р̕əqəмнише Т̕ьркиа Аврпопайеда щийе 2-а мьжулдькə- бь һатьна пəй Леһьстанер̕а.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button