PoliticsTop

Əме һəрмəһ 50 һ̕əзар драм ардьми бьднə һəр зар̕əкə сьсйа у дьн: Н. П̕ашинйан

Н. П̕ашинйан ə̕ламкьр, wəки сəва зар̕а бəрнə̕ма ардьмийайə т̕əзə ьж сала 2022-а wе бьк̕əвə нав qəwате.

Н. П̕ашинйане кəфиле сəрəкwəзире ЩƏ шəһəре мəрза Араратейи Масиседа wəхта р̕астһатьна т̕əв мелдара ə̕ламкьр, wəки к̕аре хwə дькьн ьж сала 2022-а һəрмəһ 50 һ̕əзар драм ардьми бьдьнə һəр зар̕əкə сьсйа у дьне һ̕əтани буйина чарсали.

“Мьн го ардьми?, ардьми хəвəра баш нинə, əм гəрə хəрщ бьдьнə зар̕а”,- Пхашинайн гот- бь к̕ ьвшкьрьна, к̕а дəрһəqа ве йəкела əз иро щара пешьн ə̕ламдькьм.

“Əм биннə бир- бь һ̕əсаве иро ардьмийа бона хwəйкьрьна зар̕е һəрмəһ бь чапа 26.500 драм те дайине һ̕əтани зар̕ бьвə дöсали. Ардьмийе дьднə wан де-бава е кö хəватчийе к̕ьрекьринə у т̕имаркьрьна зар̕а һ̕əтани сесали мəрхəседаньн.

Əрмəнистанеда ардьмийа хwəйкьрьна зар̕а һ̕əтани дöсали ьса жи сəва де-баве бь адреса гöнд һ̕əсавһьлдайи у е кö бь дəдлили дьминьн (һəркə зар̕ 1 йан пəй

1-е мəһа сала 2020-ийə тирмəһе р̕у дьне к̕əтийə), е кö бь һ̕але хитавбуна сəва ардьмийа буйин йан т̕имаркьрьна зар̕е- лап кем салəке бенавбьр̕ и бь адреса гöнд һ̕əсавһьлдайийə.

Бь чапаи 26.500 драма диса ардьмийе дьдьнə де-баве гöндда дьжин- һ̕əтани зар̕ бьвə дö сали. Һ̕əркə де-баве гöндда дьжин ьса жи хəватчийе бь к̕ьренə, демəк 53.000 драм ардьмийа т̕имаркьрьне əдайи дькьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button