PoliticsTop

ЍА ə̕мəла сьлавдькə, к̕ижана гиһандийə пашдавəгəр̕андьна 15 һесире əрмəнийə ль wəт̕əн: Жозеф Борел

ЍА ə̕мəла сьлавдькə, к̕ижан Əрмəнистане у Адрбещане- бь орт̕əчитийа Гöрщьстане дəстпекьрийə, у гшиһандийə пашдавəгəр̕андьна 15 һесире əрмəнийə ль wəт̕əн- бəр хəрита т̕опрахе лəг̕мкьри. Дəрһəqа ве йəкеда Жозеф Бореле wəк̕ иле ЍА-ейи шöхöоле дəрəкə у бь пьрсе сиасийа беqəзиабуне ə̕ламкьрийə.

“Əвана жесте һьндава Бəк̕уйе у Р̕əwанеда авакьрьна мəрьвдостийе у ит̕барейə фəрзьн, к̕ижане, əз гöманьм, р̕ьйа һəвк̕арийа алийайə пашwəхтийе вəкьн у wе биннə ль аза бəрдана т̕əмамийа гьртийе əрмəнийə ахьрсонги, ле ьса жи т̕əсмилкьрьна т̕əмамийа хəрите т̕опрахе лəг̕мкьри- сəва һ̕əвскьрьна кöштийе бажар̕ваниейə пашwəхтийе”,- əwи дайə к̕ьвше. ЍА у дьлqəчийе дьне гаве ви т̕əрəфида чапьк рöһ̕даркьрьнə, у ЍА wе бьдуминə һəлана бьдə сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбувнейə wə̕дəдьреж у һ̕əмт̕омəри, нав wе һəжмаре- дəлива мəщаледа, бь мəһ̕кəмкьрьне, дасəкьнандьна пəйконфликтийе у т̕əдбире мəһ̕кəмкьрьна ит̕баре. Ьса жи бангина ль Əрмəнистане у Адрбещане дьwəк̕линə- бьн сийа кома Т̕БҺА Минскеда һəвр̕ахəвəрдане əшийайи т̕əщдидкьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button