PoliticsTop

Т̕БҺА тер̕а дьвинə р̕ожа бьжартьне шеwьрханейə сьредəрə Əрмəнистанеда ьж т̕əвбуйи дəwлəте Т̕БҺА 250 ньһер̕ване wə̕дəкьн команедировке һивикə

Дəрһəqа wе йəкела малп̕əр̕а Т̕БҺА-ейə р̕əсми ə̕ламдькə.

Пер̕а жи к̕ьвшдьвə, wəки ньһер̕ване wə̕дəкьн т̕əмамийа wəлетда wе щиwарвьн- т̕əшкила к̕оме п̕р̕мьлəтə ьж дö кəса т̕əшкилбуйи, wəки дина хwə бьднə вəкьрьна щидəрəще бьжартьне, дəнгдайине, һ̕əсавкьрьна бəлгоке дəнгдайине у т̕омəрикьрьна əнщама т̕əмамийа дəрəщада.

Р̕ожа бьжартьнайə дьн т̕əв һəвалк̕ ара wəхта qьса чапгəрийе ə̕ламəтийа дəрһəqа əнщаманине ə̕wьл у кьрьна əнщаманинада wе бəлакə. Готара т̕əмашəкьрьна т̕əмамийа певажойа бьжартьнайə хьлазийе wəкə һ̕əйшт һ̕əвтйа пəй хьлазбьуна р̕əсултийа ньһер̕ваниейер̕а wе бəлавə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button