PoliticsTop

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Фьшар сəр Бəк̕уйе- сəва бəталкьрьна фəсадийе сəр синор

“Ə̕йнат хəта һəвсубуна Əрмəнистане у Адрбещанеда р̕ожбьр̕ож дьһа мəзьндьвə. Һ̕əркə һ̕əтани wе йəке дəливе сəр синор навбəра qəwате синорхwəйкьрьнеда бь хəвтандьна qəwата физикийе һ̕имли дьqəwьмин, демəк иро ьди дəливе һəвдöагькьрьне һəйщар тенə теньвисаре. Əва qанунчапə, чьмки лап ван хьлазийа навбəра дəwлəте нав шер̕да шəрте бей демаркасийа синор дəливе һəман wе һəвьн. Вьра йа һ̕əйəщанбуне əwə, wəки дəлива мəда qəдəр у wəсьфа wан бь лəзбуна мəзьн зедəдьвьн. Ѝа бəрбьч̕ə̕вə, wəки һəвдöагьркьрьна хьлазийе wи чахи qəwьмийə, чахе qəwате ЩƏ-ейə сильһ̕буйи изьн нəданə бь т̕əр̕ьбандьна синоре ЩƏ хəвата инженерийе миасəркьн. Əва дəлилдькə, wəки һ̕əркə Бəк̕уйа р̕əсми бьдуминə ə̕мəле фəсадийе һьнда синоре Əрмəнистане бькə, демəк əwе щава ангор бьстинə, чь дькарə бьгьһинə ə̕йната һ̕алə бь сьре, щавадра к̕ижане wе һəр т̕əне Адрбещанвə”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button