PoliticsTop

Н. П̕ашинйан Ч̕амбаракеда пашда вəгəр̕йайə сəр пьрсгьреке беqəзиабуне

Һ̕але п̕ара Əрмəнистанейə Сот̕к̕-Хознаварда ə̕фьрива гьредайи пьрсгьрек бь wəргьртьна һəвалк̕аре орт̕əмьлəтие гəрə бь р̕ьйа ə̕дьли сафивə. Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е, дəрһəqа ве йəкеда Ч̕амбаракеда wəхта р̕астһатьна т̕əв бьнəлийа Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир да к̕ьвше- бь пашдавəгəр̕андьна сəр пьрсгьреке беqəзиабуне.

“Ван р̕ожа əм т̕əв һəвалк̕аре хwəйə Т̕У нав һəвк̕ари, ə̕нə̕нəкьрьне зə̕ф активьн. Əм, бь ə̕саси, гав бь гав дьчнə сафикьрьна wе пьрсгьреке”,- Н. П̕ашинайан гот. Əwи ə̕ламкьр, wəки пер̕а жи говəке һəвалк̕аре орт̕əмьлəтиейə, һ̕əмсəдьртийа к̕ома Т̕БҺА Минскеда дьхəвтьн.

Н. П̕ашгинайн да к̕ьвше, wəки пештьри хəвата т̕əв һəвалк̕аре орт̕əмьлəтиитйе, сафикьрьна пьрсгьрека Əрмəнистанейə беqəзиабуне бь зоркьрьна ордийе дьвиньн- бь дəрбазбуна ль ордийа професионал. Wəргöһастьне ордийеда qəнщкьрьна һ̕але wаре щиwарбуна мьqими, ч̕əк- сильһ̕, бьльндкьпрьна альхе у тьште дьн т̕əхминдьбкьн. Бь гьлийе Н. П̕ашинайн, сəва wе гəрə бьхəвтьн, к̕омəке бьдьнə хəвата бажар̕ван, пешдачуйина малһəбуне. Əwи бьнхəткьр- сафикьрьна т̕əмамийа пьрсгьрека хəватə, хwəндьн т̕əрəфе кьрна wейə к̕ардарə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button