PoliticsTop

Бь бəрнə̕ма Т̕МЍ-йə Пешдачуйине 75 млн доларе WАЍ wе бьднə Əрмəнистане

8-е мəһа һ̕əзиране wəхта сесийа шеwра бəрнə̕ма Т̕МЍ-йə Пешдачуйинейə салəwəхтейə Нйу Ѝорк̕еда qəwьми т̕əмəсука бəрнə̕ма Т̕МЍ-йə Пешдачуйинейə Əрмəнистанейə бəрнə̕ме – сəва сале 2021-2025-а, һатийə qəбулкьрьне, һ̕əщма финанскьрьна ə̕мəлайə бь к̕ижане тер̕ адитьне дькə 75 млн доларе WАЍ зедəтьр. Дəрһəqа вые йəкела wəк̕илхана ЩƏ-ейə Т̕̕МЍ-дак ə̕ламдькə. К̕елма бəри qəбулкьрьна бəрнə̕меда Мһер Маргарйане wəк̕иле ЩƏ-ейи мьqимийи Т̕ МЍ-да һəвк̕арийа wə̕дəдьрежə т̕ əв бəрнə̕ма Т̕МЍ-йə ьж сəрбəстийа Əрмəнистане вьрдатьр у алик̕арийа öсула Т̕МЍ-йə ль бəрнə̕ме сосиал-малһəбуниейə гьһиштьна ль мəрəме пешдачуйина мəһ̕ кəмва һьнарти бьльнд qимəткьрийə.

Т̕əмəсука бəрнə̕ме ьж сьрепешитийе бь говəка һəвк̕арийа Əрмəнистан-Т̕МЍ-йə мəһ̕кəмə сəва сале 2021-2025-а тер̕адити дьһəр̕ькə, щöда готи- wаре пешдачуйина wəргьртьнейə сосиал-малһəбунийе, мəһ̕кəмийа т̕əбйəтхwəйкьрьне, сəрwерикьрьна демократийе у wаре дьнда.

Бь т̕əмəсуке лазмайе кəсе дəст агресийа мьqабьли QЧ̕ щир̕аqəтанди у зьйанек̕əти фəрздьвьн- бь пешк̕ьвшкьрьна т̕əдбире һəдəфе, əwлəкьрьна мьжулийа əмəкдар, сəqəте шер̕ у к̕оме бьнəлийайə зəдəлек̕əтьне у интеграсийабуна ль ə̕мре сосиал-малһəбунийе.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button