SocietyTop

МҺ̕ МА ə̕рза Əрмəнистане р̕азикьрийə, ле йа Адрбещане- нанакьрийə

Чаwа щава һ̕öкöмəта ЩƏ-ейə дəрһəqа п̕арастьна һəqе шəш qöльхчийе əрмəнийə ə̕скəриейə 27-е мəһа исальнə гöлане алийе Адрбещанеда һесирбьрийə һ̕ имли- 8-е мəһа исальнə һ̕əзиране МҺ̕ МА теньвисийə, wəки ньсбəти qöльхчийе ə̕скəриейə к̕ьвшбуйи qьрара хəвтандьна мəщала орт̕ə 3-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьн к̕əтийə нав qəwате, ьса, чаwа ньсбəти кəсе дьнə бажар̕ ваниейə һесирбьри у е тенə хwəйкьрьне. Дəрһəqа ве йəкеда бəлге wəк̕ иле ЩƏ-ейи МҺМА-едайи фейсбук̕ ийе ə̕ламдькə.

Пер̕а жи сəр һ̕ име qьрара мəһ̕ кəма авропи һьндава Адрбещанеда т̕əмəсуке дəрһəqа һ̕ але саг̕ лəмийа qöльхчийе ə̕скəрийела, ле ьса жи гöнəк̕аркьрьне ль əве хьлазийе пешдак̕ ьшанди һатнə дайине. Мəһ̕ кəма авропи ə̕ йни р̕ оже ьса жи ə̕рза Адрбещане нанакьрийə, бь к̕ ижане əва хьлазийе дə̕w кьрьбу мəщале орт̕əйə һьндава хwəда ньсбəти һесирбьрьна кəсайə əренəбуйи бьдə һьланине. Əве хьлазийе һьла һе qəwатеда дьминьн”,- ньвисара фейсбук̕ еда һатийə готьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button