SocietyTop

Əрмəнистанеда һəрро 1800-1900 кəс мьqабьли коронавирусе п̕еwəнддьвьн: Анаһаит Аванесйан

Р̕əqəма п̕еwəндбуйайə т̕омəри синоре ьди 50.000-и дəрбазтьрбуйə. Дəрһəqа ве йəкеда Анаһит Аванесйана к̕əфила wəзира саг̕лəмихwəйкьрьне нав qьса т̕əв р̕ожнə̕мəвана готийə.

Бь гьлийе wе, п̕ьр̕анийап бажар̕вана бь п̕еwəнда “АстраЗенека”-е п̕еwəндбуйə. Чь дьминə сəва мəщале öсула саг̕лəмихwəйкьрьне, һəрр̕о иһт̕ ималə wəкə 3000 п̕еwəндкьрьна бькьн.

Чаwа Анаһит Аванесйане да к̕ ьвше, Əрмəнистанеда бь һ̕але ве гаве сəва зедəкьрьна зорайе сарьнща хəват те кьрьне, wəки мəщал һəвə ьса жи п̕еwəнде дə̕wкьрьна зьнщира бузе дəрда биньн.

Т̕əмамийа сарьнще wəлетда мəwщудə ьса жи дəрəщə əwлəкьрьне һатнə малньвисаре, хəвата дəстанина р̕ əqəме т̕амкьрьне те кьрьне.

Бь гьлийе к̕əфиле wəзире, п̕əвк̕əтьн һəнə- пайизе дəстанина п̕еwəнде “Нововак̕с”-е у “Щонсон”-ва гьредайи. Пешданина “П̕ файзер”-ева гьредайи зутьрəке wе т̕ амвə, ле сəва дəстанина Модернайе ̕пəвк̕əтьне сафи һьла һе т̕ нəнə.

Чь дьминə сəва п̕еwəнде мəwщуд, ч̕ə̕вньһер̕и к̕оме wанə т̕əзəнə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button